Litt lei av thai gatemat i et litt snevrere begrep…


Sigur Syvertsen 6:57pm Sep 14
Litt lei av thai gatemat i et litt snevrere begrep – unntatt roti og potetskruer.
Her er utvalget stort fra et marked, slik jeg kjenner det fra der jeg bor.

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno